• Cẩm nang trực tuyến

Cải cách hành chính
13/09/2017
Cải cách hành chính
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
10:17 05/07/2018
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Lấy ý kiến về Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong Cơ quan nhà nước
09:50 05/07/2018
Bộ TT&TT đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số (CKS) cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (CQNN).
Tìm kiếm theo ngày
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều