Phiên bản thử nghiệm

Đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

A- A+
949 Lượt xem
24/12/2019

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

----------–—---------

 

Tên

thủ tục

Đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Quy trình

thực hiện

Bước 1:Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia), 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng.

Bước 2: Tổ chức thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức thẩm tra hồ sơ theo quy định;

Bước 3: Quyết định cấp giấy chứng nhận

Trường hợp chấp thuận, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng theo mẫu tại Phụ lục X Thông tư 08/2011/TT-BTTTT.

Trường hợp không chấp thuận, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trình Lãnh đạo Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký, trong đó nêu rõ lý do".

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư này.

Nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tuân theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

2. Văn bản chứng minh đối tượng được cung cấp dịch vụ có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

Số lượng

hồ sơ

05 bộ (1 bộ là bản chính, 4 bộ là bản sao)

Thời hạn giải guyết

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp đến Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

Cơ quan thực hiện

  • Thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền Thông
  • Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Kết quả

thực hiện

Giấy chứng nhận hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Lệ Phí

Theo quy định trong Nghị định26/2007/NĐ-CP

Căn cứ

pháp lý

  • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
  • Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007;
  • Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số;
  • Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009


Tin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)