Phiên bản thử nghiệm

Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

A- A+
929 Lượt xem
18/12/2019
Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn 678/HTQTCT-CT ngày 19/7/2017 của Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, thì trước đây Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực thì Bộ Tư pháp phải có quy định và hướng dẫn việc sử dụng các mẫu hợp đồng khi công chứng, chứng thực. Trên cơ sở đó Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 04/2016/TLTLT-BTP-BTNMT có quy định về mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản.
Từ ngày 28/5/2017, Thông tư 04 hết hiệu lực thi hành nên các mẫu hợp đồng, văn bản quy định trong Thông tư 04 cũng không còn giá trị pháp lý.

Hiện nay theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định người yêu cầu chứng thực chỉ nộp bản dự thảo hợp đồng, giao dịch cùng các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực mà không có quy định các hợp đồng đó phải thực hiện theo mẫu nào. Như vậy, các hợp đồng chứng thực không nhất thiết phải theo mẫu mà cho phép người dân tự soạn thảo hợp đồng, phù hợp với quy định pháp luật.

theo trangtinphapluat.com

Tin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)