BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

----------–—---------

Tên thủ tục

Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số

Quy trình

thực hiện

Bước 1:

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kiến nghị, khiếu nại gửi thông tin về Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Bước 2:

Trong 05 ngày làm việc, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia kiểm tra liên hệ, làm việc trực tiếp với Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kiến nghị, khiếu nại và viết phiếu hẹn thời gian xử lý. Tùy thuộc vào tính phức tạp của kiến nghị, khiếu nại, thời gian hẹn xử lý không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận kiến nghị, khiếu nại.

Bước 3:

Trong thời hạn hẹn xử lý Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có trách nhiệm liên hệ, trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có).

Bước 4: Quyết định cấp phép

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trả lời kiến nghị, khiếu nại trực tiếp hoặc gửi trả lời kiến nghị, khiếu nại đến Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kiến nghị, khiếu nại theo đường bưu điện

Thành phần hồ sơ

1. Đơn/ Giấy kiến nghị, khiếu nại

Số lượng

hồ sơ

01 bản

Thời hạn

giải quyết

Trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại, kiến nghị

Cách thức

thực hiện

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Cơ quan

thực hiện

+ Thẩm quyền quyết định: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

+ Cơ quan có thẩm quyền được uỷ quyền: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Kết quả

thực hiện

Trả lời kiến nghị, khiếu nại

Lệ Phí

Không có

Căn cứ

pháp lý