08:46 31/08/2017
Tên thủ tục Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Mã hiệu 3
Lĩnh vực CA công cộng
Cơ quan xử lý Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia
Thành phần
STT THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU SL
1 Giấy đề nghị cấp lại giấy phép nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư 37/2009/TT-BTTTT Bản cứng 6
Yêu cầu 05 bộ(01 bản chính, 04 bản sao)
Hạn xử lý 10
Lệ phí 0
Mô tả
Lưu ý