08:50 31/08/2017
Tên thủ tục Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
Mã hiệu 8
Lĩnh vực CA nước ngoài
Cơ quan xử lý Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia
Thành phần
STT THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU SL
1 Bản cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam về dịch vụ chứng thực chữ ký số Bản cứng 6
2 Bản cam kết của thuê bao chịu trách nhiệm về độ tin cậy của chứng thư số được đề nghị chấp nhận tại Việt Nam Bản cứng 6
3 Bản sao hợp lệ Hợp đồng và các điều khoản cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số giữa thuê bao và tổ chức cấp chứng thư số được thuê bao đề nghị chấp nhận tại Việt Nam Bản cứng 6
4 Kế hoạch sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam, trong đó bao gồm các giao dịch điện tử và đối tượng được giao dịch Bản cứng 6
5 Các văn bản giải trình chứng mình đáp ứng khoản 1,2 Điều 52b Nghị định 170/2013/NĐ-CP Bản cứng 6
6 Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Bản cứng 6
Yêu cầu 05 bộ(01 bản chính, 04 bản sao)
Hạn xử lý 30
Lệ phí 0
Mô tả
Lưu ý