08:50 31/08/2017
Tên thủ tục Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
Mã hiệu 9
Lĩnh vực CA nước ngoài
Cơ quan xử lý Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia
Thành phần
STT THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU SL
1 Chứng thư số nước ngoài đang sử dụng tại Việt Nam và Chứng thư số nước ngoài mới đề nghị thay đổi Bản cứng 6
2 Các tài liệu cần thiết giải trình cho việc thay đổi Bản cứng 6
3 Báo cáo tình hình sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Bản cứng 6
4 Bản sao giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam đang có hiệu lực Bản cứng 6
5 Giấy đề nghị thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam nêu rõ lý do Bản cứng 6
Yêu cầu 05 bộ(01 bản chính, 04 bản sao)
Hạn xử lý 30
Lệ phí 0
Mô tả
Lưu ý