Contact Info
  Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
  7th floor, Radio Frequency Department, 115 Tran Duy Hung, Cau Giay District, Hanoi
  Phone: 024.36882333 | Fax: 024.32323362
  Email: vanthuttctdtqg@mic.gov.vn
  Wesite: https://neac.gov.vn/
Send contact information
Maps