A
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trả lời như sau:
- Tài khoản của doanh nghiệp sử dụng trên hệ thống kê khai thuế qua mạng thuộc cơ sở dữ liệu quản lý của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính. Do đó, để xử lý các sự cố liên quan đến tài khoản đăng nhập hệ thống kê khai thuế qua mạng, đề nghị Quý Công ty liên hệ  với Tổng cục Thuế là cơ quan quản lý và vận hành hệ thống kê khai thuế qua mạng để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý.
- Đối với các vướng mắc, bất cập khi sử dụng chữ ký số, thiết bị quản lý khóa, đề nghị Quý Công ty liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số để được hỗ trợ, giải quyết.
- Trong trường hợp phát hiện việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số không đúng quy định, đề nghị Quý Công ty gửi thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) để được hỗ trợ, xử lý.
A
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trả lời như sau:

Khi triển khai dịch vụ công cấp độ 3, 4 cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp (gọi tắt là người dùng), theo quy định tại Nghị định 26/2007/NĐ-CP, người dùng phải sử dụng chữ ký số công cộng để ký số lên văn bản, hồ sơ điện tử giao dịch với cơ quan nhà nước. Việc xác thực các văn bản, hồ sơ điện tử được ký số bởi chữ ký số công cộng được thực hiện thông qua phần mềm ký số. Phần mềm ký số phải có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử.
Hiện tại, ứng dụng khai báo và nộp thuế, khai báo hải quan điện tử và kê khai bảo hiểm xã hội điện tử đang thực hiện triển khai mô hình này.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều