Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch điện tử, bao gồm: dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority).

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh: National Electronic Authentication Centre.

Tên viết tắt: NEAC.

 

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 688 2333

Email: vanthuttctdtqg@mic.gov.vn

Website: http://www.neac.gov.vn

 

Giám đốc:
- Ông Lã Hoàng Trung
Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 102)
Email: lhtrung@mic.gov.vn

Phó giám đốc

- Ông Phạm Quang Hiếu

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 103)

Email: pqhieu@mic.gov.vn

- Ông Phạm Quốc Hoàn

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 105)

Email: pqhoan@mic.gov.vn

- Ông Đặng Đình Trường

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 106)

Email: ddtruong@mic.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hà

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 108)

Email: nhha@mic.gov.vn

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phó trưởng phòng Phụ trách: Nguyễn Đức Mạnh

Email: ndmanh@mic.gov.vn

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thu

Email: ntpthu@mic.gov.vn

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 107)

 

Phòng Hạ tầng xác thực điện tử

Phó trưởng Phòng: Lê Quang Tú

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 114, 115)

Email: lqtu@mic.gov.vn

 

Phòng Nghiên cứu và hợp tác quốc tế 

Phó trưởng Phòng: Hoàng Minh Đạt

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 117, 118)

Email: hmdat@mic.gov.vn

 

Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ

Phó trưởng Phòng: Phùng Thị Anh

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 111, 112)

Email: ptanh@mic.gov.vn

 

Phòng Thẩm định và pháp chế

Phó trưởng Phòng: Nguyễn Văn Duy

Điện thoại: 0243 688 2333 (ext: 120)

Email: duynv@mic.gov.vn

 

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.


Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều