VCCI công bố số liệu khảo sát 'gây sốc' về ngành thuế
13/09/2017
Cuộc khảo sát của VCCI từ hơn 2.500 doanh nghiệp ở 63 tỉnh - thành vừa qua cho thấy, 40% doanh nghiệp tin mình sẽ bị phân biệt đối xử nếu không chi trả "phí lót tay". Điều này cho thấy các công ty rất lo lắng về vấn nạn này.
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018
09:21 20/02/2019
Năm 2016 và 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015 và năm 2016” và đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.
Khẩn trương hoàn thiện số liệu khảo sát phục vụ họp trực tuyến cấp thành phố đến cấp xã
23:29 13/09/2017
HNP - Trong nội dung Công văn số 8547/VP-THBC, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cung cấp thông tin phục vụ triển khai hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã.
Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu
23:26 13/09/2017
Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
23:24 13/09/2017
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước.
Tình hình phát triển lĩnh vực viễn thông, internet năm 2015
23:18 25/08/2017
Trích Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016
23:15 25/08/2017
Thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao về việc kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện và xây dựng báo cáo hàng năm gửi Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020).
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
14:33 25/03/2017
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước.
Tìm kiếm theo ngày
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều