Công văn nêu rõ, thực hiện kế hoạch về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về triển khai, xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến thành phố đến cấp xã, Văn phòng UBND thành phố đã giao Trung tâm Tin học - Công báo thành phố tổ chức khảo sát thông tin tình hình tổ chức hội nghị, họp cấp quận, huyện, thị xã bằng hình thức cung cấp số liệu qua thư điện điện tử, đến nay, đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của 26 quận, huyện, thị xã (còn thiếu thông tin UBND quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, UBND huyện Đan Phượng, Thạch Thất).

Để hoàn thiện số liệu khảo sát phục vụ công tác triển khai ứng dụng họp trực tuyến cấp thành phố đến cấp xã, Văn phòng UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện: Đối với các quận, huyện, thị xã đề nghị cung cấp số liệu theo mẫu số 01: 4 đơn vị chưa gửi số liệu cung cấp qua đường điện tử khẩn trương cung cấp thông tin bản mềm trước 9h00 ngày 23/9/2016; các đơn vị đã gửi số liệu cung cấp qua đường điện tử tiếp tục hoàn thiện.

Đối với các sở, ngành đề nghị cung cấp số liệu theo mẫu. Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, gửi kết quả về Văn phòng UBND thành phố (qua Trung tâm Tin học - Công báo thành phố) trước 16h ngày 23/9/2016 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.