• Khảo sát số liệu

LUẬT TỐ CÁO 2018
16:47 24/10/2018
Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 (thay thế Luật Tố cáo năm 2011) Dưới đây là toàn bộ nội dung Luật Tố cáo năm 2018
Tìm kiếm theo ngày
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều