• Tài liệu - Báo cáo

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
25/03/2017
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước.
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018
09:21 20/02/2019
Năm 2016 và 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015 và năm 2016” và đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.
LUẬT TỐ CÁO 2018
16:47 24/10/2018
Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 (thay thế Luật Tố cáo năm 2011) Dưới đây là toàn bộ nội dung Luật Tố cáo năm 2018
Tìm kiếm theo ngày
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều