Phiên bản thử nghiệm

Thông tin hỗ trợ

Thủ tục nhanh gọn từ mô hình thí điểm 'một cửa' liên thông hiện đại
Thủ tục nhanh gọn từ mô hình thí điểm 'một cửa' liên thông hiện đại
Giảm thời gian chờ đợi, thủ tục giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp... là những hiệu quả bước đầu từ việc thực hiện mô hình thí điểm "một cửa", "một cửa" liên thông hiện đại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
Hướng dẫn mẫu hợp đồng liên quan đến sử dụng mẫu hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
Cẩm nang nghiệp vụ chứng thực dành cho cán bộ, công chức xã, phường
Cẩm nang nghiệp vụ chứng thực dành cho cán bộ, công chức xã, phường
Nhằm hỗ trợ Ủy ban nhân dân dân xã, phường thực hiện công tác chứng thực một cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu thực tế ngày càng đa dạng, phức tạp, đồng thời vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật; nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định pháp luật liên quan đến chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thàn
Đào tạo về xác thực điện tử và chữ ký số cho các cán bộ kỹ thuật
Đào tạo về xác thực điện tử và chữ ký số cho các cán bộ kỹ thuật
Khóa đào tạo về xác thực điện tử và chữ ký số là hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (Ảnh Cục An toàn thông tin cung cấp)
Điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
Điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
Điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng