Phiên bản thử nghiệm

Vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2017

A- A+
894 Lượt xem
06/12/2019
Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 các bộ, ngành và địa phương thực hiện 707 thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4.

Theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 các bộ, ngành và địa phương thực hiện 707 thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4.

Tại Danh mục DVCTT ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-TTg có 354 TTHC do bộ, ngành thực hiện và 353 TTHC do các địa phương thực hiện trong năm 2017.

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) thực hiện các thủ tục hành chính theo 2 nhóm: Nhóm liên quan đến phân loại, xác định trước mã số, xác định trước xuất xứ, khai báo, tham vấn, xác định trị giá và nhóm liên quan đến miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, bảo lãnh thuế.

Văn phòng Chính phủ được giao xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017. Đồng thời đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp DVC để đảm bảo tích hợp tất cả các DVCTT của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các DVCTT. 


Tin cùng chuyên mục
Bổ nhiệm lãnh đạo điều hành cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
(17/09/2020)
Việt Nam có nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thứ 16
(30/07/2020)
Cần mở rộng thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số sang lĩnh vực ngân hàng, tài chính
(25/06/2020)
Cần thiết lập khuôn khổ mới để giải quyết bất cập thanh toán điện tử
(23/06/2020)
Bộ TT&TT cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho nhà cung cấp thứ 15
(03/03/2020)
Bộ TT&TT cấp giấy chứng nhận CA chuyên dùng cho Ngân hàng Nhà nước
(13/02/2020)
Chữ ký số ứng dụng mạnh trong các lĩnh vực thuế, hải quan, BHXH, chứng khoán
(13/02/2020)