Phiên bản thử nghiệm

Tin trong ngành

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho xác thực và định danh điện tử
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho xác thực và định danh điện tử
Nhiều nước trên thế giới đã ban hành luật về định danh điện tử và hướng dẫn định danh, xác thực điện tử. Tại Việt Nam, việc xây dựng, bổ sung khung khổ pháp lý về định danh điện tử là rất cần thiết, tạo điều kiện thúc đẩy triển khai các dịch vụ xác thực điện tử tin cậy, góp phần phát triển các hoạt động giao dịch điện tử.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống e-Cabinet
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống e-Cabinet
Ngay sau khi hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) chính thức khai trương sáng nay, 24/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên qua hệ thống này.
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Bộ Công Thương triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2017-2020
Bộ Công Thương triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2017-2020
Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục cải cách hành chính, Bộ Công Thương vừa mới ban hành Quyết định số 1989/QĐ-BCT ngày 05/6/2017 về kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) giai đoạn 2017-2020.