Phiên bản thử nghiệm

Tin tức trung tâm

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 1 Phó Giám đốc
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 1 Phó Giám đốc
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Hoàn, chuyên viên phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia