Phiên bản thử nghiệm

Tin tức trung tâm

THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA
THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia thuộc Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 1 Phó Giám đốc
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 1 Phó Giám đốc
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son vừa trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Hoàn, chuyên viên phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia