Phiên bản thử nghiệm

Tin tức trung tâm

Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
Vị trí, chức năng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 989/QĐ-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đảng - Đoàn thể
Đảng - Đoàn thể
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 01 Phó Giám đốc
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có thêm 01 Phó Giám đốc
Ngày 29/2/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ TT&TT. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tới dự và chủ trì buổi lễ.
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước