Phiên bản thử nghiệm

Tin tức

Thống nhất việc thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
Thống nhất việc thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
Ngày 26/10/2017, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ TTTT, đã tổ chức phiên họp xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số. Tại cuộc họp, 8 doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công
Họp Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Họp Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Chiều ngày 31/10/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì phiên họp của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, một số Bộ, ngành liên quan và một số đơn vị chức năng của Bộ TT&TT.
Nâng cao năng lực quản lý về chữ ký số, xác thực điện tử cho cán bộ Bộ TT&TT
Nâng cao năng lực quản lý về chữ ký số, xác thực điện tử cho cán bộ Bộ TT&TT
Trong hai ngày 23 - 24/11/2017 tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý, thực thi về chữ ký số và xác thực điện tử”, với sự tham dự của 30 cán bộ đến từ các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.
Tình hình phát triển và ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số
Tình hình phát triển và ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số
2005, Luật giao dịch điện tử ra đời là cơ sở pháp lý và là tiền đề cho sự hình thành, phát triển các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Để triển khai Luật giao dịch điện tử, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).
Quy định mới về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử
Quy định mới về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử
Bộ TTTT vừa ban hành Thông tư 41/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số (CKS) cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (CQNN) và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018.
Bộ TTTT vừa ban hành Thông tư 41/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số (CKS) cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (CQNN) và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018.