Phiên bản thử nghiệm

Tin tức

Tình hình phát triển và ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số
Tình hình phát triển và ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số
2005, Luật giao dịch điện tử ra đời là cơ sở pháp lý và là tiền đề cho sự hình thành, phát triển các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Để triển khai Luật giao dịch điện tử, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).
Quy định mới về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử
Quy định mới về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử
Bộ TTTT vừa ban hành Thông tư 41/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số (CKS) cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (CQNN) và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018.
Bộ TTTT vừa ban hành Thông tư 41/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số (CKS) cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (CQNN) và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018.
Quy định mới về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Quy định mới về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ TT&TT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/2/2018.
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam VCDC chính thức ra mắt
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam VCDC chính thức ra mắt
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (Viet Nam Certificate Authority and Digital Transaction Club – VCDC) vừa chính thức ra mắt tại Hà Nội.
Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số di động đáp ứng sự bùng nổ giao dịch điện tử
Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số di động đáp ứng sự bùng nổ giao dịch điện tử
Các giao dịch điện tử thông qua thiết bị di động của các tổ chức, người dân ngày càng gia tăng. Sử dụng chữ ký số di động sẽ giúp đảm bảo ATTT cho người dùng khi thực hiện những giao dịch này