Phiên bản thử nghiệm

Tin tức

Tìm giải pháp liên thông giữa các hệ thống chứng thực CKS tại Việt Nam
Tìm giải pháp liên thông giữa các hệ thống chứng thực CKS tại Việt Nam
Việc liên thông hệ thống chứng thực số công cộng và chuyên dùng tại Việt Nam để thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, giao dịch điện tử tại Việt Nam.
29 Bộ - Ngành đã xây dựng hệ thống quản lý văn bản
29 Bộ - Ngành đã xây dựng hệ thống quản lý văn bản
29 Bộ - Ngành đã xây dựng hệ thống quản lý văn bản
Nghiệm thu Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu
Nghiệm thu Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu
Nghiệm thu Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Công Dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Công Dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Công Dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến