Phiên bản thử nghiệm

Tin tức

Nghiệm thu Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu
Nghiệm thu Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu
Nghiệm thu Dự án Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn của Phòng thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau
Công Dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Công Dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Công Dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Định hướng Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020
Định hướng Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020

Bộ Tài chính vừa mới ban hành Quyết định số 1534/QĐ-BTC phê duyệt định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử ngành Tài chính đến năm 2020.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.