Phiên bản thử nghiệm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

A- A+
576 Lượt xem
13/03/2021

      Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-NEAC ngày 10/3/2021 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 với các thông tin cụ thể như sau:

Số lượng tuyển dụng: 06 người cho 04 vị trí việc làm, chi tiết như sau:      

- Vị trí 01: Viên chức Quản trị công sở làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, số lượng tuyển dụng: 01 người.

- Vị trí 02: Viên chức Kế toán, làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, số lượng tuyển dụng: 02 người.

- Vị trí 03: Viên chức Kế hoạch - Tài chính, làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, số lượng tuyển dụng: 01 người.

- Vị trí 04: Viên chức Thông tin, thống kê, làm việc tại Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ, số lượng tuyển dụng: 02 người.

Chi tiết thông báo tại file đính kèm: Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia./.


Tin cùng chuyên mục
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
(27/04/2021)
Thông báo tuyển dụng
(13/11/2020)
Thông báo tuyển dụng
(14/04/2020)
Thông báo tuyển dụng
(16/12/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
(16/12/2019)