Mục tiêu biểu

Làm việc với Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Viêt Nam...

Sáng ngày 11/8/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã có buổi làm việc với Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam về kế hoạch...

Văn Bản

Thực hiện quản lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ký số, giao dịch điện tử.

Công Cụ

Cung cấp các công cụ hỗ trợ dành cho ký số, bao gồm hướng dẫn sử dụng công cụ.

Cẩm Nang

Hỗ trợ, hỏi đáp, tư vấn cho người dùng về chữ ký số, chứng thư số, thu thập góp ý từ người dùng.

Khảo sát số liệu

Các tài liệu và kết quả của công tác thống kê, khảo sát số liệu trong lĩnh vực

Hình ảnh video

Thống kê về số liệu của chữ ký số

Câu hỏi thường gặp