Mục tiêu biểu

Hướng dẫn kết nối ứng dụng ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng...

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các dịch vụ trực tuyến dễ dàng tích hợp tính năng ký số, đặc biệt là ký số từ xa vào ứng dụng trên môi trường mạng của mình,...

Văn Bản

Thực hiện quản lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ký số, giao dịch điện tử.

Công Cụ

Cung cấp các công cụ hỗ trợ dành cho ký số, bao gồm hướng dẫn sử dụng công cụ.

Cẩm Nang

Hỗ trợ, hỏi đáp, tư vấn cho người dùng về chữ ký số, chứng thư số, thu thập góp ý từ người dùng.

Khảo sát số liệu

Các tài liệu và kết quả của công tác thống kê, khảo sát số liệu trong lĩnh vực

Hình ảnh video

Thống kê về số liệu của chữ ký số

Câu hỏi thường gặp