Mục tiêu biểu

Bộ TT&TT cấp phép cho Nacencomm cung cấp dịch vụ CKS công cộng theo mô hình...

Ngày 17/1/2023, Bộ TT&TT đã trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CKS) công cộng cho Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)

Văn Bản

Thực hiện quản lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ký số, giao dịch điện tử.

Công Cụ

Cung cấp các công cụ hỗ trợ dành cho ký số, bao gồm hướng dẫn sử dụng công cụ.

Cẩm Nang

Hỗ trợ, hỏi đáp, tư vấn cho người dùng về chữ ký số, chứng thư số, thu thập góp ý từ người dùng.

Khảo sát số liệu

Các tài liệu và kết quả của công tác thống kê, khảo sát số liệu trong lĩnh vực

Hình ảnh video

Thống kê số liệu của lĩnh vực

Câu hỏi thường gặp