Bảng xếp hạng các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Tên nhà cung cấp Điểm số XH
BKAV-CA 0 20
CMC-CA 0 20
CA2 0 20
FAST-CA 0 20
EFY-CA 0 20
EASY-CA 0 20
FPT-CA 0 20
LCS-CA 0 20
MISA-CA 0 20
NEWTEL-CA 0 20
NC-CA 0 20
TRUSTCA 0 20
SmartSign-CA 0 20
SAFE-CA 0 20
Viettel-CA 0 20
VNPT-CA 0 20
HiLo-CA 0 20
ONE-CA 0 20
Mobifone-CA 0 20
I-CA 0 20
File đính kèm Bảng Xếp hạng CA_đã chỉnh sửa.xlsx

Tên nhà cung cấp Điểm số XH
BKAV-CA 0 20
CMC-CA 0 20
CA2 0 20
FAST-CA 0 20
EFY-CA 0 20
EASY-CA 0 20
FPT-CA 0 20
LCS-CA 0 20
MISA-CA 0 20
NEWTEL-CA 0 20
NC-CA 0 20
TRUSTCA 0 20
SmartSign-CA 0 20
SAFE-CA 0 20
Viettel-CA 0 20
VNPT-CA 0 20
HiLo-CA 0 20
ONE-CA 0 20
Mobifone-CA 0 20
I-CA 0 20
File đính kèm Bảng Xếp hạng CA_đã chỉnh sửa.xlsx