Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam có chức năng khai thác hạ tầng an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử, bao gồm: dịch vụ chữ ký số và chứng thực điện tử, là Tổ chức chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority).

Tên giao dịch tiếng Anh: The National Electronic Authentication Centre.

Tên viết tắt: NEAC.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc trung tâm
Bà Tô Thị Thu Hương
Phó Giám đốc
Ông Phạm Quốc Hoàn
Phó Giám đốc
Ông Đặng Đình Trường
Phòng HC-TH
B. Lê Thanh Hương
Phụ trách phòng
Phòng KH-TC
Ô. Nguyễn Đức Mạnh
Trưởng phòng
Phòng HTXTĐT
Ô. Lê Quang Tú
Phó TP phụ trách
Phòng NC & HTQT
Ô. Thái Bá Thắng
Trưởng phòng
Phòng TĐ & PC
Ô. Nguyễn Văn Hà
Phụ trách phòng
Phòng TT & PTDV
B. Phùng Thị Anh
Phó TP phụ trách