Liên kết nhanh
STT Tên đơn vị, Bộ, Ngành
1 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông
2 Cục Chuyển đổi số quốc gia
3 Quốc hội Việt Nam
4 Đảng Cộng sản Việt Nam 
5 Chính phủ 
6 Bộ Quốc phòng
7 Bộ Công An
8 Bộ Nội vụ
9 Văn Phòng Chính phủ
10 Bộ Khoa học và Công nghệ 
11 Bộ Giao thông vận tải 
12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
13 Cục An toàn thông tin
14 Bộ Thông tin và Truyền thông
15 Bộ Công Thương
16 Bộ Ngoại giao
17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
18 Bộ Tài chính
19 Bộ Xây dựng
20 Bộ Y tế
21 Bộ Giáo dục và Đào tạo
22 Bộ Tài nguyên và Môi trường
23 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
24 Chinhphu.vn
25 Bộ Tư pháp
26 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
27 Ngân hàng nhà nước Việt Nam
28 Ủy ban Dân tộc
29 Thanh tra Chính phủ
30 TP Hà Nội 
31 Tp Hồ Chí Minh
32 TP Đà Nẵng 
33 TP Hải Phòng 
34 TP Cần Thơ 
35 Bộ Thông tin truyền thông
36 Thông tin nội bộ
37 Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
38 Cục Tần số vô tuyến điện
39 Cục Tin học hóa
40 Cục Viễn thông
41 Cục Thông tin đối ngoại
42 Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
43 Trung tâm Internet Việt Nam
44 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
45 Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
46 Cục Viễn Thông
47 Trường cao đẳng công nghiệp in
48 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông 
49 Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn
50 Viện Chiến lược TT&TT 
51 Báo Bưu điện Việt Nam
52 Báo điện tử VietNamNet
53 Báo điện tử EINFO
54 Tạp chí CNTT&TT
55 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
56 Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC)
57 Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông
58 Tổng Công ty Mobifone
59 Cẩm nang chuyển đổi số
60 Câu chuyện chuyển đổi số 
61 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
62 Tập đoàn Viễn thông quân đội 
63 Công ty cổ phần FPT
64 VNPT-Vinaphone
65 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
66 Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông 
67 Trang Thông tin về tài sản nhà nước - Cục Quản lý Công sản – BTC
68 Cục Tần Số Vô Tuyến Điện
69 Giới thiệu các Sở Thông tin và Truyền thông
70 Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
71 Cổng Thông tin giảm nghèo
72 Trung Tâm Internet VietNam
73 Cục Thông Tin Đối Ngoại