Ấn phẩm báo cáo

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2021"

Chi tiết tại: Xem chi tiết

 

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2019"

Chi tiết tại:Ung dung chu ky so Viet Nam 2019 B3.pdf

 

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2015-2016"

Chi tiết tại: BC tinh hinh chu ky so 2015_2016.pdf