Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2015-2016

22/12/2021 - 319 lượt xem

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2015-2016"

Chi tiết tại: BC tinh hinh chu ky so 2015_2016.pdf