Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2019

24/12/2021 - 297 lượt xem

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2019"

Chi tiết tại:Ung dung chu ky so Viet Nam 2019 B3.pdf