Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2021

24/12/2021 - 282 lượt xem

Bộ Thông tin và truyền thông công bố: "Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ kỹ số tại Việt Nam năm 2021"

Chi tiết tại: Xem chi tiết