Bình Phước - 100% thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo ứng dụng chữ ký số

Ngày đăng: 09:21 - 23/11/2023

Sáng 22-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hà Anh Dũng chủ trì họp ban để thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự họp

Thời gian qua, Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức hoạt động giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Kết quả giám sát cho thấy Bình Phước đã công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Các ngành thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu phát biểu hoàn thiện báo cáo giám sát

Từ ngày 1-5-2021 đến 30-9-2023, Sở Nội vụ tiếp nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 172 hồ sơ, đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết và giải quyết theo thẩm quyền 168 hồ sơ, trong đó kết quả giải quyết trước hạn là 167 hồ sơ. Tất cả thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa của cấp huyện. Công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đều ứng dụng chữ ký số. Tất cả hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được số hóa lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh và huyện.

Qua hoạt động giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã phát hiện một số điểm hạn chế trong thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề xuất các ngành hữu quan khắc phục.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hà Anh Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Hà Anh Dũng cho rằng: Sở Nội vụ và các ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ở lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Đồng thời, tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng, quan tâm hơn nữa đến mối quan hệ phối hợp giữa Ban tôn giáo (Sở Nội vụ) với các địa phương; thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo với các tổ chức tôn giáo. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cần chủ động làm tốt công tác tham mưu về kinh phí thực hiện thủ tục hành chính về tôn giáo; các địa phương phải bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác tôn giáo, tín ngưỡng đảm bảo tính ổn định, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ./.

(Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước)