Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Ngày đăng: 15:34 - 04/07/2024

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đăng tải Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm như sau: