Hướng dẫn cài đặt ký số NC-CA

02/08/2021 - 841 lượt xem

Hướng dẫn cài đặt chứng thư số NC-CA bằng USB Token

Bạn cài bộ cài đặt ở cuối trang và tiến hành cài đặt theo các bước sau:

B1: Giải nén phần mềm sau đó chọn autorung.exe. Chúng ta tiến hành chọn ngôn ngữ cài đặt và ấn OK.

B2: Chúng ta ấn vào install để tiến hành cài đặt.

B3: Sau khi cài đặt xong ta có thể chọn khởi động lại ngay bầy giờ hoặc muốn khởi động lại thủ công sau. Ấn kết thúc để hoàn tất cài đặt.

B4: Giao diện NC-CA TOKEN MANAGER khi đã cài đặt xong.

Chúc các bạn thành công!.

FIle cài đặt bên dưới.


Download NC-CA.rar