Hướng dẫn cài đặt ký số Newtel-CA

16/07/2021 - 1301 lượt xem

 Phần mềm chữ ký số Newca phù hợp với phiên bản Window 7, Window 8, Window 10…

Hướng dẫn cài đặt USB Token Newca

Bạn cắm USB Token Newca vào máy tính, máy tính sẽ nhận driver của thiết bị Token ở góc dưới bên phải màn hình.

cắm thiết bị usb token vào máy tính

Mở My Computer, khi máy tính của bạn nhận thiết bị token sẽ hiển thị CD Drvier Newca.

driver thiết bị token newca hiển thị

Tiến hành nhấp đúp chuột vào biểu tượng Newca. Hoặc bạn nhấp chuột phải chọn OPEN.

nhấp chuột vào biểu tượng newca

Popup lựa chọn ngôn ngữ sẽ hiển thị, Thiết bị Newca hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt. Đễ bạn dễ dàng sử dụng thiết bị, chúng tôi khuyến khích bạn chọn Vietnammese. Sau đó nhấp Đồng ý để tiến hành cài đặt thiết bị.

lựa chọn ngôn ngữ

Lựa chọn ngôn ngữ cài đặt

ngôn ngữ cài đặt

Nhấp chọn Đồng Ý

chọn đồng ý cài đặt

Nhấp chọn Đi Tiếp (Continue)

nhấn button đi tiếp

Lại nhấp chọn Đi Tiếp. (Phần này Thiết bị Token sẽ được tạo tự động trong thư mục Start của bạn, nên bạn yên tâm nhấp chuột đi tiếp nhé)

Để biểu tượng NEwca có ở màn hình Desktop, ở bước này bạn nên check vào mục Tạo biểu tượng Desktop trong quá trình cài đặt nhé. Sau đó bấm Đi Tiếp.

Check vào mục Tạo biểu tượng Desktop để có icon ngoài màn hình chính.

Nhấp đi tiếp

Các bước thiết lập đã hoàn tất, ở bước này hệ thống sẽ tiến hành cài đặt, bạn vui lòng nhấp cài đặt để hệ thống tự động chạy.

Quá trình cài đặt diễn ra, ở bước này bạn không thao tác bất cứ gì nhé.

Hệ thống cài đặt xong, bạn nhấn Hoàn tất để hoàn thành nhé.

Lúc này ở góc phải phía dưới màn hình Desktop của bạn có biểu tượng icon Newca thì bạn đã cài đặt thành công thiết bị token và máy tính của bạn cũng đã nhận thiết bị nhé.

Video hướng dẫn cài đặt:

Chúc các bạn thành công!


Download nca_v6_onlinesintaller.exe