Hà Tĩnh phát động chiến dịch cấp chứng thư số cho người dân

Ngày đăng: 14:39 - 25/08/2023

Sáng 25/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia tổ chức Lễ phát động chiến dịch cấp chứng thư số cho người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiến dịch này sẽ được triển khai toàn diện trong các cơ quan Nhà nước, khu công nghiệp, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Sở TT&TT và các đơn vị cung cấp chữ ký số ký kết biên bản ghi nhớ triển khai cung cấp dịch vụ chữ ký số

Chữ ký số công cộng là công cụ giúp người dân ký số vào các thành phần hồ sơ theo hình thức trực tuyến mà không cần đến trực tiếp các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu trong Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2023.

Tại buổi lễ, Sở TT&TT và các đơn vị cung cấp chữ ký số (VNPT-CA, ViettelCA, FPT-CA, Misa-CA) ký kết biên bản ghi nhớ triển khai cung cấp dịch vụ chữ ký số.

Ông Dương Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết chuyển đổi số (CĐS) không còn là khái niệm, là mô hình mà bây giờ đã khẳng định là tính tất yếu. Trong vài năm tới, làn sóng chuyển đổi số sẽ tràn khắp toàn cầu, toàn quốc, toàn tỉnh và toàn thôn xóm, là xu thế không thể cưỡng lại được và thực tế nó đã và đang diễn ra.

Ông Dương Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phát biểu tại buổi Lễ 

Theo đó, việc đưa người dân sớm lên không gian số là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, nếu chậm thì tụt hậu, nếu chậm thì thua thiệt và thậm chí còn tăng nguy cơ rủi ro cho người dân và toàn xã hội trên không gian mạng.

Muốn đưa người dân lên không gian mạng thì cần công dân số, công dân số ngoài việc cần trang bị kỹ năng số thì cần có tài sản số. Trên không gian mạng, công dân số cần có tối thiểu 3 tài sản quan trọng đó là: Định danh điện tử (VNeID), tài khoản thanh toán số và CKS. Ba tài sản này sẽ là điều kiện đảm bảo hình thành công dân số, là cơ sở pháp lý quan trọng cho các giao dịch của công dân trên môi trường số.

Bởi vậy, ông Dương Văn Tuấn cho biết chiến dịch được phát động mục đích là đồng bộ triển khai các giải pháp nhằm trang bị tài sản cho người dân, sẵn sàng tham gia, thụ hưởng các thông tin, dịch vụ trên không gian mạng. “Chiến dịch được triển khai một cách đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm là tạo ra môi trường giao dịch số cho công dân thụ hưởng nhu cầu thiết yếu thay cho hoạt động truyền thống”.

Ông Phùng Huy Tâm - Chủ nhiệm Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam

Cấp CKS cho toàn dân là công cụ giúp người dân ký số vào các thành phần hồ sơ theo hình thức trực tuyến mà không cần đến trực tiếp các đơn vị cung cấp dịch vụ; phương thức giúp người dân có thể ngồi ở nhà thanh toán các loại phí, lệ phí dịch vụ công.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương tỉnh thực hiện nghi thức nhấn nút phát động chiến dịch

Tài sản số trong chiến dịch này chính là hoạt động cụ thể để xây dựng văn hóa số cho xã hội, từng bước đưa người dân lên không gian mạng và là cơ sở kỹ năng số cho người dân để có thểm tiếp cận các dịch vụ, tiện ích số khác trên không gian mạng./.

(NEAC)