Đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ “Thuê kênh truyền internet cho phân hệ chính và phân hệ dự phòng của hệ thống Root CA”

12/04/2023 - 84 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 261/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt chủ trương, kế hoạch và giao thực hiện nhiệm vụ năm 2023 cho Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. Hiện nay, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đang trong quá trình triển khai xây dựng dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Thuê kênh truyền internet cho phân hệ chính và phân hệ dự phòng của hệ thống Root CA”,

Trung tâm trân trọng kính mời Quý Công ty báo giá thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo các điều khoản tham chiếu tại phụ lục kèm theo và gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như sau:

- Thời gian: Trước 17h00 ngày 18/4/2023.

- Địa chỉ: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, tầng 7 Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Vũ Bảo Sơn, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, điện thoại: 0827188868, thư điện tử: vbson@mic.gov.vn.

Trân trọng./.

Chi tiết file đính kèm 

1. CV_DE NGHI BAO GIA.docx