Phiếu khảo sát hiện trạng kỹ thuật của cổng dịch vụ công

09/03/2023 - 188 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 về Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng Công văn số    /BTTTT-NEAC về việc hướng dẫn tích hợp tính năng ký số từ xa vào cổng dịch vụ công (chữ ký số trên thiết bị di động thông minh) để thuận tiện cho các đơn vị vận hành cổng dịch vụ công (DVC) trong quá trình tích hợp chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa vào các tác vụ của người dân/doanh nghiệp trên cổng.

Để thuận lợi hơn trong công tác tích hợp, Bộ TT&TT cũng đã chuẩn bị phiếu khảo sát, đánh giá tính sẵn sàng của hệ thống kỹ thuật trong quá trình tích hợp tính năng ký số nói chung và ký số từ xa nói riêng, trân trọng đề nghị Quý đơn vị điền thông tin và gửi về Bộ TT&TT (qua Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia) theo địa chỉ: Tầng 7, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; bản mềm gửi vào thư điện tử: lnhan@mic.gov.vn

Đối tượng

Địa chỉ khảo sát

Cổng dịch vụ công

Tại đây