Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2017-2022

Ngày đăng: 11:09 - 10/05/2022

Nhằm đánh giá sự phát triển và ứng dụng chữ ký số trong giai đoạn 05 năm về chữ ký số công cộng; chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chuyên dùng của cơ quan, tổ chức; các ngành, lĩnh vực áp dụng chữ ký số, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm giai đoạn 2017 - 2022”.

Để có số liệu phục vụ công tác xây dựng Báo cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan cung cấp các thông tin liên quan theo Danh mục Phiếu khảo sát, cụ thể:

STT

Mẫu phiếu

Đối tượng

Download mẫu phiếu

1

01_2022_PKS_BCYCP

Ban Cơ yếu Chính phủ

01_2022_PKS_BCYCP.docx

2

02_2022_PKS_BO

Bộ, Cơ quan ngang Bộ

02_2022_PKS_BO.docx

3

03_2022_PKS_ĐP

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

03_2022_PKS_ĐP.docx

4

 

04.2022.01.PKS.ĐVƯD-TCT
 

Tổng cục Thuế
 

04.2022.01.PKS.ĐVƯD-TCT.docx

04.2022.02.PKS.ĐVƯD-TCHQ Tổng cục Hải quan 04.2022.02.PKS.ĐVƯD-TCHQ.docx
04.2022.03.PKS.ĐVƯD-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam 04.2022.03.PKS.ĐVƯD-BHXH.docx
04.2022.04.PKS.ĐVƯD-KBNN Kho bạc Nhà nước Việt Nam 04.2022.04.PKS.ĐVƯD-KBNN.docx
04.2022.05.PKS.ĐVƯD-UBCK Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 04.2022.05.PKS.ĐVƯD-UBCKNN.docx
04.2022.06.PKS.ĐVƯD-ĐT Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04.2022.06.PKS.ĐVƯD-ĐT.docx

5

05.2022.PKS.CACC

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

05.2022.PKS.CACC.docx

6

06.2022.PKS.CACD

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cơ quan, tổ chức

06.2022.PKS.CACD.docx

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, điện thoại 024. 3688 2333 (máy lẻ 112), di động 0984888792 (chị Nguyễn Thị Thu Trang).