Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2021

01/09/2021 - 482 lượt xem

Để có số liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan phối hợp, cung cấp các thông tin liên quan đến việc ứng dụng chữ ký số theo Danh mục Phiếu khảo sát tại Phụ lục kèm theo công văn, cụ thể:

STT

Mẫu phiếu

Đối tượng

Tải mẫu phiếu

1

01.2021.PKS.BCYCP

Ban Cơ yếu Chính phủ

2

02.2021.PKS.BO

Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ

3

03.2021.PKS.ĐP

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

4

04.2021.01.PKS.ĐVƯD

Tổng cục Thuế

04.2021.02.PKS.ĐVƯD

Tổng cục Hải quan

04.2021.03.PKS.ĐVƯD

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

04.2021.04.PKS.ĐVƯD

Kho bạc Nhà nước Việt Nam

04.2021.05.PKS.ĐVƯD

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

04.2021.06.PKS.ĐVƯD

Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

05.2021.PKS.CACC

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

6

06.2020.PKS.CACD

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cơ quan, tổ chức

 

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, điện thoại 024. 3688 2333 (máy lẻ 112), di động 0984888792 (chị Nguyễn Thị Thu Trang).