Khó khăn trong thực hiện cài đặt chữ ký số cho người dân

Ngày đăng: 08:36 - 03/01/2024

Việc sử dụng chữ ký số cá nhân được xem là giải pháp công nghệ thông minh và tiện ích, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ người dân cài đặt chữ ký số còn khá khiêm tốn. Ghi nhận tại huyện Nông Cống.

Thực hiện kế hoạch cài đặt chữ ký số năm 2023, UBND thị trấn Nông Cống đã tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về tính ưu việt của việc làm này, đồng thời phối hợp với các đơn vị viễn thông tổ chức cài đặt cho người dân. 

Khó khăn trong thực hiện cài đặt chữ ký số cho người dân- Ảnh 1.

Tuy nhiên, hiện nay, mới chỉ có cán bộ, viên chức UBDN thị trấn và các khu phố, giáo viên các nhà trường và một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn cài đặt với tổng hơn 200 chữ ký số. Nguyên nhân cơ bản nhất được cho là cơ sở hạ tầng số chưa đồng bộ, tâm lý người dân còn e dè bị lộ lọt thông tin cá nhân, chưa chủ động thực hiện.

Khó khăn trong thực hiện cài đặt chữ ký số cho người dân- Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống cho biết: "UBND thị trấn sẽ triển khai nối wifi đến các nhà văn hóa tiểu khu, tuyên truyền người dân dùng điện thoại thông minh để sử dụng chữ ký số, doanh nghiệp, đẩy mạnh chính quyền số trong tiếp nhận hồ sơ công dân".

Năm 2023, huyện Nông Cống tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn. Đến nay, 100% đơn vị và lãnh đạo từ cấp huyện đến xã đã sử dụng chữ ký số, trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động và các cơ sở sản xuất, kinh doanh cài đặt chữ ký số mới đạt đạt khoảng 200 chữ ký số/xã, thị trấn. 

Khó khăn trong thực hiện cài đặt chữ ký số cho người dân- Ảnh 3.

Nguyên nhân chính là do người dân chưa nhận thức đầy đủ về những lợi ích của việc sử dụng chữ ký số phục vụ cho công việc, tỉ lệ sử dụng điện thoại thông minh có cài đặt các tiện ích chưa cao; kỹ năng ứng dụng công nghệ số của một bộ phận cán bộ công chức cấp xã, thị trấn chưa đồng đều, chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

Khó khăn trong thực hiện cài đặt chữ ký số cho người dân- Ảnh 4.

Ông Phạm Quang Thuyên, Chủ tịch UBND xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống

Ông Phạm Quang Thuyên, Chủ tịch UBND xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống cho biết: "Chữ ký số rất thuận lợi cho người dân, thực hiện mọi lúc mọi nơi và bất kỳ thời gian nào, bảo mật cao nhưng có những cái rất khó khăn do Thăng Thọ là một xã thuần nông, nhận thức bà con về tiện ích, tỉ lệ người đi làm xa nhiều, hạ tầng chưa đồng bộ, bà con chưa sử dụng điện thoại thông minh".

Năm 2024, huyện Nông Cống đặt mục tiêu 6 đơn vị hoàn thành chuyển đổi số cấp xã, tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt 40%. Để đạt chỉ tiêu trên, huyện Nông Cống đã đề ra một số giải pháp thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền lợi ích và tính cần thiết của việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử, giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân./.

(theo THNM)