Khuyến nghị người dân sử dụng chứng thư chữ ký số của các CA công cộng được cấp phép

Ngày đăng: 16:13 - 20/05/2024

Việc sử dụng chứng thư chữ ký số của các CA công cộng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sẽ đảm bảo tính hợp pháp và độ tin cậy của chữ ký số trong các giao dịch điện tử. Để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thông tin chính xác về các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA) công cộng được cấp phép, tránh mua và sử dụng các chứng thư chữ ký số không có giá trị pháp lý, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) – Bộ Thông tin và Truyền thông luôn cập nhật tình trạng giấy phép của các CA công cộng tại địa chỉ https://neac.gov.vn/vi/ca-cong-cong/ và trên trang của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia tại địa chỉ https://rootca.gov.vn/.

Trong quá trình rà soát hoạt động của các CA công cộng, NEAC nhận thấy có trường hợp CA công cộng đã hết hạn giấy phép nhưng vẫn tiếp tục phát triển thuê bao. Điều này tiềm ẩn rủi ro lớn về mặt pháp lý và tài chính đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng chứng thư chữ ký số của các CA công cộng chưa được cấp phép hoặc giấy phép hết hạn. Chữ ký số được ký từ các chứng thư chữ ký số này không có giá trị về mặt pháp lý.

Theo Điều 11 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, chỉ những tổ chức thỏa mãn các điều kiện sau mới được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng:

  • Đơn vị có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
  • Đơn vị có chứng thư chữ ký số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.

Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp cho các tổ chức có thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn này, các chứng thư chữ ký số được cấp ra đều không có giá trị về mặt pháp lý. Các tổ chức phải tiến hành xin cấp lại giấy phép để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Để phòng tránh các rủi ro, NEAC khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của các tổ chức tin cậy, uy tín; kiểm tra thông tin giấy phép, thông tin chứng thư chữ ký số của các CA công cộng trước khi mua và sử dụng chữ ký số./.

(NEAC)