NEAC tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

Ngày đăng: 08:02 - 18/03/2024

Chiều 15/3/2024, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Viên chức – Người lao động năm 2023; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thành công nghị quyết năm 2024; đồng thời Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Vũ Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bá Minh - Phó trưởng ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Về phía Trung tâm có đồng chí Tô Thị Thu Hương - Giám đốc NEAC; đồng chí Đặng Đình Trường – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NEAC; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Tại Hội nghị, cán bộ viên chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2023.

Giải đáp các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Tô Thị Thu Hương – Giám đốc Trung tâm đánh giá cao tinh thần tập thể, sự trách nhiệm, nghiêm túc của viên chức và người lao động của Trung tâm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được giao năm 2023; đồng thời khẳng định năm 2024, Trung tâm sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động của Công đoàn, phối hợp triển khai những hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2024, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác và cống hiến.

Tới tham dự với Hội nghị, đồng chí Trần Vũ Hà đã thay mặt Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm năm 2023, ông cho biết trung tâm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch năm 2023 và khẳng định được sự cố gắng nỗ lực trong thời gian qua, đã tạo ra một đội ngũ lao động chất lượng cao.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của cán bộ viên chức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cơ quan, hoạt động công đoàn trong năm 2023, góp ý vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Toàn thể viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, góp phần xây dựng đơn vị lớn mạnh, phát triển bền vững; tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Giao ước thi đua đã ký giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn./.