Hội nghị tập huấn về chữ ký số cho công chức, viên chức Quận Hoàn KIếm

Ngày đăng: 17:00 - 22/09/2022

Ngày 22/9/2022 tại Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) đã phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng chứng thư số và chữ ký số cho công chức, viên chức đang làm việc tại các Phường của Quận.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình tập huấn, đồng chí Nguyễn Anh Quân – Quận ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm bày tỏ sự vui mừng và cảm kích sự nhiệt tình, hỗ trợ của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. Đồng chí Quân cho biết “Trong thời gian qua, công tác chuyển đổi số và đề án 06 đã được UBND Quận quan tâm triển khai tích cực, kết quả sơ bộ là việc ứng dụng dữ liệu dân cư trong việc thực hiện các dịch vụ công. Bước tiếp theo là đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng các dịch vụ công bằng cách ứng dụng chữ ký số cho các dịch vụ công mức 3,4. Để làm được điều đó cần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về tầm quan trọng, sự cần thiết và lợi ích của chữ ký số cũng như hướng dẫn sử dụng để các đơn vị có thể cài đặt và sử dụng được ngay chữ ký số cho các dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và trong các phần mềm quản lý điều hành của Quận trong thời gian tới”

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đặng Đình Trường – Phó giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc Gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đáp lời chúc mừng UBND Quận đã thực hiện tốt giai đoạn đầu triển khai của đề án 06 và công tác chuyển đổi số. Để chuyển đổi số thì đầu tiên là chuyển đổi chính quyền của Quận lên môi trường số và được thể hiện bằng tỉ lệ dịch vụ công lên trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến, tỉ lệ văn bản được ký số, tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được ký số.”

Tại Hội nghị tập huấn, hơn 200 công chức, viên chức là Lãnh đạo các Phường, cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin, cán bộ văn thư và xử lý các dịch vụ công tại các Phường, đã được nghe giảng về vai trò, sự cần thiết và lợi ích của chữ ký số trong công cuộc chuyển đổi số, các ứng dụng cụ thể và tiềm năng ứng dụng trong tương lai. Báo cáo viên cũng đã đưa ra các ví dụ trực quan, cụ thể về các trường hợp sử dụng chữ ký số, cách cài đặt, sử dụng cũng như những lưu ý trong quá trình sử dụng để vừa đảm bảo hiệu quả vừa đúng quy định pháp luật về sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn về chữ ký số của Quận Hoàn Kiếm:

Đồng chí Nguyễn Anh Quân – Quận ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc

Đồng chí Đặng Đình Trường – Phó giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc Gia phát biểu đáp lời Lễ Khai giảng

Công chức, viên chức quận Hoàn Kiếm tham dự hội nghị tập huấn