Hội thảo Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử 2022

Ngày đăng: 16:00 - 20/05/2022

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, ngày 20/5/2022, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã tổ chức “Hội thảo Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử”. Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Trung tâm).

Ảnh người tham dự Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử 2022

Những năm qua, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các kết quả này đã và đang góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, giúp cơ quan quản lý tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ đưa ra các chính sách, giải pháp phù hợp và góp phần quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số chung của toàn ngành Thông tin và Truyền thông cũng như toàn xã hội. Các nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) điển hình trong năm 2021-2022 của Trung tâm như: (1) Nghiên cứu ứng dụng chữ ký số vào QR áp dụng trong giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 Quốc gia. Ngày 10/5/2022, chứng nhận tiêm chủng Covid-19 này đã được Ủy ban Châu Âu (EC) công nhận phù hợp, kể từ đây chứng nhận tiêm chủng Covid-19 do Việt Nam cấp có thể sử dụng trong toàn Liên minh Châu Âu; (2) Nghiên cứu áp dụng phương thức kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng; (3) Nghiên cứu xây dựng quy trình đăng ký cấp chứng thư số bằng phương thức điện tử…

Tại buổi Hội thảo các báo cáo viên đã trình bày một số nội dung, kết quả nghiên cứu khoa học quan trọng trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử, bao gồm:

- Báo cáo Nghiên cứu ứng dụng chữ ký số vào QR áp dụng trong giấy chứng nhận tiêm chủng Quốc gia, trình bày ThS. Vũ Bảo Sơn - Phòng Hạ tầng xác thực điện tử;

- Báo cáo Nghiên cứu áp dụng phương thức kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng, trình bày ThS. Lê Nam Hàn - Phòng Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế;

- Báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển dịch vụ chứng thực chữ ký số và các hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy phát triển dịch vụ, trình bày ThS. Bùi Xuân Chinh - Phòng Thông tin và Phát triển dịch vụ;

- Báo cáo đánh giá việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của Trung tâm, trình bày ThS. Nguyễn Hữu Chung - Phòng Thẩm định và Pháp chế;

- Báo cáo Nghiên cứu ứng dụng Deep Learning trong chống giả mạo trên khuôn mặt, trình bày KS. Bùi Văn Tuấn - Phòng Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế.

Với không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn, sôi nổi, các bài trình bày mang lại nhiều kiến thức bổ ích, nhận được nhiều sự quan tâm, câu hỏi, trao đổi. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, góp phần thúc đẩy thị trường chữ ký số cá nhân, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý nghĩa của việc duy trì thường niên các hoạt động nhân ngày KH&CN…

Phòng NC&HTQT, NEAC