Hướng dẫn kết nối ứng dụng ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa

Ngày đăng: 09:17 - 06/05/2022

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các dịch vụ trực tuyến dễ dàng tích hợp tính năng ký số, đặc biệt là ký số từ xa vào ứng dụng trên môi trường mạng của mình, Bộ thông tin và truyền thông đã quyết định và ban hành Quyết định số: 769/QD-BTTTT ngày 27/4/2022 về việc “Hướng dẫn kết nối ứng dụng ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa, nhằm thống nhất các yêu cầu kỹ thuật kết nối ở mức tối giản việc giao tiếp giữa SP và CA để truyền yêu cầu ký, tạo và gắn chữ ký số vào văn bản của người dùng nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật và khả thi.

Chi tiết file đính kèm.

769QD.PDF