Phối hợp hướng dẫn cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối theo mô hình thức ký số từ xa tại Tỉnh Thái Nguyên

Ngày đăng: 10:34 - 16/05/2022

Nhằm triển khai hiệu quả  Quyết định số 769/QĐ-BTTTT ngày 27/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số đối với Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa, chiều ngày 12/5/2022, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên về công tác phối hợp hướng dẫn kết nối ứng dụng sử dụng chữ ký số đối với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và đồng chí Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các  chuyên gia của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia đã hướng dẫn quá trình ký số, chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai chữ ký số cho người dân thực hiện trên Cổng dịch vụ công. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan đến triển khai nhiệm vụ như yêu cầu về kỹ thuật, vấn đề lưu trữ; kho cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; an toàn thông tin về chuyển đổi số trên giao diện web, thiết bị di động…, đồng thời thống nhất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên cũng đã tích cực tổ chức triển khai áp dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp. Tính đến hết tháng 4/2022, đã cấp 6.040 chứng thư số cấp cho tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh góp phần vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính.

Kết luận buổi làm việc hai bên đi đến thống nhất sẽ cố gắng tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo hình thức ký số từ xa vào cổng dịch vụ công Thái Nguyên theo Quyết định số 769/QD-BTTTT. Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để cổng dịch vụ công Thái Nguyên tích hợp dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng.