Tập huấn cho các cán bộ của Lào về xác thực điện tử và chữ ký số

Ngày đăng: 16:08 - 26/08/2022

Ngày 24/8/2022 và 25/8/2022 tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) đã phối hợp với Trung tâm Internet Quốc gia Lào (LANIC) tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ của Lào về xác thực điện tử và chữ ký số.

Tại Chương trình tập huấn, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý và các quy định cho việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử và chữ ký số tại Việt Nam; Quy trình cấp phép, kiểm tra, đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Hiện trạng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và các chính sách thúc đẩy thị trường dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam; Giới thiệu về mô hình quản lý hạ tầng khóa công khai (PKI) tại Việt Nam; Cách thức quản lý và vận hành hệ thống Root CA; Quản lý và vận hành hệ thống của các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Quy trình cấp phép và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Việt Nam....

Phát biểu tại Lễ khai mạc chương trình tập huấn, Ông Phonesavath KHONGSAVATH, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Quốc gia Lào bày tỏ sự vui mừng và cảm kích sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trong thời gian qua đối với việc xây dựng, vận hành và quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Lào đã học tập các kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thiết lập khung chính sách và xây dựng hạ tầng khóa công khai tại Lào từ năm 2018. Đến nay, Lào mới có 01 Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại Lào và 01 Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Chính phủ cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Trong thời gian tới, để thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế, Lào rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hợp tác của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia. 

Ông Đặng Đình Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (bên trái) và Ông Phonesavath KHONGSAVATH, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Quốc gia Lào tại Lễ khai mạc chương trình tập huấn

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình làm việc, công tác tại Lào, Trung tâm Chưng thực điện tử quốc gia và Trung tâm Internet Quốc gia Lào cũng đã có cuộc họp trao đổi về Kế hoạch triển khai để tiến tới công nhận lẫn nhau về chữ ký số giữa Việt Nam và Lào; Trao đổi các nội dung cho Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Trung tâm Chưng thực điện tử quốc gia và Trung tâm Internet Quốc gia Lào trong lĩnh vực chứng thực chữ ký số nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này./.