Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Giao dịch điện tử năm 2023

Ngày đăng: 10:50 - 17/07/2023

Ngày 17/7/2023, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 (Luật GDĐT năm 2023). Với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành, Luật GDĐT năm 2023 tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhằm chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Soạn thảo và Cơ quan thẩm tra, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) đã chính thức được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV với 468/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỉ lệ 94,74%).

Luật GDĐT năm 2023 có 8 Chương với 53 Điều. So với Luật GDĐT năm 2005, nhiều nội dung mới đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong Luật lần này nhằm công nhận GDĐT có giá trị pháp lý giống như giao dịch trong môi trường thực cũng như khuyến khích thực hiện, phát triển GDĐT toàn diện, toàn trình. Cụ thể như các quy định về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; một số khái niệm; các hành vi bị nghiêm cấm trong GDĐT; thông điệp dữ liệu; chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy; giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; hệ thống thông tin phục vụ GDĐT…

Luật GDĐT năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 sẽ tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, nó còn tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho xã hội, người dân, doanh nghiệp…/.

(NEAC)