Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội thông qua với 6 nội dung quan trọng

Ngày đăng: 10:40 - 22/06/2023

 

Các thành viên Tổ soạn thảo Luật chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, tại Luật GDĐT (sửa đổi) vừa được thông qua, 06 nội dung quan trọng được nêu rõ:

Giao dịch trên môi trường số

Trước đây, giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử chưa được quy định thì nay được áp dụng theo quy định của Luật GDĐT. Đặc biệt, các GDĐT có giá trị tương đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống. Hơn nữa, các cơ quan, tổ chức không thể viện dẫn việc chưa có quy định để từ chối giá trị pháp lý của GDĐT.

GDĐT toàn trình

Luật GDĐT (sửa đổi) giúp tối ưu hóa, rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục tình trạng GDĐT phức tạp hơn, lâu hơn, đắt đỏ hơn và vẫn phải thực hiện song song cả 2 hình thức, làm chậm tiến trình CĐS.

Hơn nữa, các quy định về chuyển đổi giữa giấy và điện tử sẽ được thông suốt, không rào cản. Cùng với đó, các dịch vụ tin cậy lần đầu tiên đưa vào Luật sẽ luôn đóng vai trò tạo niềm tin thúc đẩy GDĐT.

Chứng thư điện tử lần đầu tiên đưa vào Luật để đại diện chung cho tất cả các loại giấy phép, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận... giúp giải quyết điểm vướng mắc lớn nhất trong DVCTT toàn trình đó là kết quả giải quyết TTHC bằng điện tử.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng điện tử (HĐĐT)

Đây là cơ sở pháp lý để Bộ trưởng các bộ có thể ban hành theo thẩm quyền quy định về HĐĐT trong ngành, lĩnh vực của mình. Ví dụ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có thể ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hợp đồng lao động điện tử, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có thể ban hành hoặc cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về hợp đồng du lịch điện tử v.v....

Luật hóa vai trò của các nền tảng số quốc gia

Luật GDĐT là công cụ điều phối quan trọng của Bộ TT&TT là Nền tảng NDXP, Khung kiến trúc. Trước đây, chúng ta chưa có cơ sở pháp lý gì cho hoạt động này.

Thúc đẩy hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS)

Luật cho phép các cơ quan nhà nước (CQNN) được thuê chuyên gia từ ngân sách nhà nước hàng năm (kinh phí sự nghiệp); thuê tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu; thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thông thông tin phục vụ giao dịch điện tử của CQNN.

Với những quy định này, uu điểm tạo ra khi áp dụng luật sẽ bước đầu tháo gỡ khó khăn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp cho công tác duy trì, vận hành hệ thống thông tin.

quoc-hoi-luat-giao-dich-22062023_3.jpg
Các đại biểu Quốc hội đã thông qua Luật GDĐT (sửa đổi) với kết quả 468/477 đại biểu tán thành

Sửa đổi quy định về việc chia sẻ dữ liệu, giám sát, kiểm tra, thanh tra trực tuyến

Đây là văn bản tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quan lý nhà nước (QLNN) sử dụng dữ liệu lớn thay vì QLNN theo cách truyền thống.

Đặc biệt, đây cũng là một nội dung quan trọng trong công tác chia sẻ dữ liệu, giám sát các hệ thống thông tin phục vụ GDĐT. Quan trọng hơn, luật còn được coi là đạo luật cơ bản về CĐS và việc thực thi Luật này sẽ tạo cơ sở thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Luật CĐS ở giai đoạn sau.

Đặc biệt, luật sửa đổi lần này cũng tạo thị trường mới cho doanh nghiệp công nghệ số phát triển.

Như vậy có thể nói, với tinh thần làm việc trách nhiệm, các đại biểu Quốc hội đã thông qua 06 nội dung quan trọng và điều này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn tiến trình thực hiện nhiệm vụ CĐS quốc gia ngày càng tích cực, hiệu quả./.